โรงพยาบาลพิษณุเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

211 ถนน ขุนพิเรนทรเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

055-909-000

ค่าห้องเดี่ยว

3420 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

2500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

4850 บาท
ดูข้อมูล ➜