โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

31/12-15 ถนนสระหลวง เมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

เบอร์โทรศัพท์

056-611-407

ค่าห้องเดี่ยว

1600 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

1400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชลลดา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

-
ดูข้อมูล ➜