โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์

02-836-9999

ค่าห้องเดี่ยว

6950 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเบญจรมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2

-
ดูข้อมูล ➜