โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

68 ซอย เลี่ยงเมือง 4 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

เบอร์โทรศัพท์

055-716-100

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี

2475 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

1400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงไทย

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜