โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

เลขที่ 99 หมู่ที่ 7, ถ. สุขสวัสดิ์ ลัดหลวง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

02-109-3222

ค่าห้องเดี่ยว

3500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

3690 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 2

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสำโรง

5070 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี

-
ดูข้อมูล ➜