โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอส

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

หมู่ที่ 2 5/84 ถ. ติวานนท์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์

02-975-6700

ค่าห้องเดี่ยว

4510 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร

3400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสำโรง

5070 บาท
ดูข้อมูล ➜