โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

76 NaenKaew Rd ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

เบอร์โทรศัพท์

035-523-777

ค่าห้องเดี่ยว

1900 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

5200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

2650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜