โรงพยาบาลปภาเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

4 ซอย เศรษฐสัมพันธ์ 5 ตำบล หนองแค อำเภอหนองแค สระบุรี 18140

เบอร์โทรศัพท์

036-326-122-5

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง

2380 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

6950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

2950 บาท
ดูข้อมูล ➜