โรงพยาบาลศรีสวรรค์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

33/64 ถนน ดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์

056-311-626

ค่าห้องเดี่ยว

1400 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ

3360 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

1600 บาท
ดูข้อมูล ➜