โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

9 หมู่ 4 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เบอร์โทรศัพท์

02-883-9922-69

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนนทเวช

6400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

2500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

2650 บาท
ดูข้อมูล ➜