โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

29/9 หมู่ 2 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

เบอร์โทรศัพท์

035-612-361-4

ค่าห้องเดี่ยว

800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเบญจรมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

3440 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 3

-
ดูข้อมูล ➜