โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

58 หมู่ที่ 15 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

เบอร์โทรศัพท์

02-921-3400-9

ค่าห้องเดี่ยว

5600 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอส

4510 บาท
ดูข้อมูล ➜