โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ซอย เทศบาล 23 ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

02-173-7766-75

ค่าห้องเดี่ยว

3800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

4550 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชลลดา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลราชธานี

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜