โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

83 16 หมู่7 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

02-754-2800-9

ค่าห้องเดี่ยว

3800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 2

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

-
ดูข้อมูล ➜