โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1194 ถ. เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์

034-219-600

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

4900 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

2500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

3440 บาท
ดูข้อมูล ➜