โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

80/77-80 หมู่ที่ 5 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

เบอร์โทรศัพท์

02-088-0888

ค่าห้องเดี่ยว

3690 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

1400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเบญจรมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ

4050 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

4350 บาท
ดูข้อมูล ➜