โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

61/9 หมู่ที่ 4 ถนน AH2 ตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

เบอร์โทรศัพท์

035-315-100-99

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัฒนเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร

3400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปทุมเวช

-
ดูข้อมูล ➜