โรงพยาบาลกรุงไทย

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

56 96 ถ. ติวานนท์ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์

02-582-2299

ค่าห้องเดี่ยว

5100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลชลลดา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางนา 5

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1

2475 บาท
ดูข้อมูล ➜