โรงพยาบาลมหาชัย 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

301 1 หมู่ที่ 6 ถ. เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

เบอร์โทรศัพท์

02-117-4999

ค่าห้องเดี่ยว

4000 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง

2380 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัฒนเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜