โรงพยาบาลพัฒนเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

89/9 ถ. สิงหวัฒน์ ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

055-621-502-7

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงไทย

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

2650 บาท
ดูข้อมูล ➜