ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

62 Moo 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120

เบอร์โทรศัพท์

037-395-085-6

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

3000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงไทย

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜