โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

4 42 หมู่1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

02-312-7261-9

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลราชธานี

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 2

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

4850 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

-
ดูข้อมูล ➜