โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

256 หมู่ 2, ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง, อุทัยธานี 61000

เบอร์โทรศัพท์

056-049-899

ค่าห้องเดี่ยว

2475 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมหาชัย 1

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2

3150 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพากร

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜