โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2000/22 ถนนมาลัยแมน หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

เบอร์โทรศัพท์

035-551-673-7

ค่าห้องเดี่ยว

2380 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนนทเวช

6400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัฒนเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครปฐม

-
ดูข้อมูล ➜