โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

276 ถ. สวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์

056-223-600

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

1600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 3

-
ดูข้อมูล ➜