โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

168/26 หมู่4 ถนนบางนา-ตราด กม.29 ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560

เบอร์โทรศัพท์

02-708-7501-20

ค่าห้องเดี่ยว

2500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ

4050 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปทุมเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

3440 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜