โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2 ถนน เพชรบุระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

056-720-680-4

ค่าห้องเดี่ยว

2650 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเบญจรมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 3

-
ดูข้อมูล ➜