โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

รหัสไปรษณีย์ 78 หมู่ 3 ตำบล สามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

เบอร์โทรศัพท์

035-249-249

ค่าห้องเดี่ยว

4550 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2

800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

4850 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

5200 บาท
ดูข้อมูล ➜