โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

98 ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์

02-529-4533-41

ค่าห้องเดี่ยว

5200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพีรเวช

3460 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

2650 บาท
ดูข้อมูล ➜