โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2/22 ถ. มิตรภาพ ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

เบอร์โทรศัพท์

036-315-555-90

ค่าห้องเดี่ยว

3700 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

4850 บาท
ดูข้อมูล ➜