โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ซอย หมู่บ้านเกษมสุวรรณ 5 ตำบล บางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

เบอร์โทรศัพท์

035-289-572-9

ค่าห้องเดี่ยว

3300 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

3700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพีรเวช

3460 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัฒนเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด )

-
ดูข้อมูล ➜