โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

29 999/23 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์

02-323-2993-5

ค่าห้องเดี่ยว

3360 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา

-
ดูข้อมูล ➜