โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

88, 8-9 ถ. เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

02-033-2900

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

5200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี

2475 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2

3150 บาท
ดูข้อมูล ➜