โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

96/12 หมู่ที่ 9 ถนน สายเอเชีย นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์

056-000-111

ค่าห้องเดี่ยว

2475 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลชลลดา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพีรเวช

3460 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

4750 บาท
ดูข้อมูล ➜