โรงพยาบาลบางปะกอก 3

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

27/14 หมู่ที่ 10 ถ. สุขสวัสดิ์ ลัดหลวง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

02-109-3111

ค่าห้องเดี่ยว

3000 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

3700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

4900 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

4350 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1

2475 บาท
ดูข้อมูล ➜