โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

151 หมู่ที่ ถนน 304 ตำบล กรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

เบอร์โทรศัพท์

037-211-088

ค่าห้องเดี่ยว

6200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

คลินิกแพทย์สมเดช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิริเวช

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜