โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

158/1 ราษฎร์ประสิทธิ์ ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

เบอร์โทรศัพท์

034-715-001-5

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

1400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜