โรงพยาบาลนวมินทร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

85 ซอย สีหบุรานุกิจ 10 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์

02-918-5080

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

5500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

-
ดูข้อมูล ➜