โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

255/4 หมู่ที่ 9 ถนน พัทยากลาง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์

038-428-374

ค่าห้องเดี่ยว

6050 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีระยอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜