โรงพยาบาลธนบุรี 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

43/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

เบอร์โทรศัพท์

02-487-2100

ค่าห้องเดี่ยว

5550 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

3440 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครธน

4500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม)

3040 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง

-
ดูข้อมูล ➜