โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

185 ตำบล บางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

เบอร์โทรศัพท์

038-500-300-99

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง

-
ดูข้อมูล ➜

คลินิกแพทย์สมเดช

-
ดูข้อมูล ➜