โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

104/15 ซอยหน้าวัดต้นสน, ถนนอัคนิวาต ตำบลบางปลาสร้อย, อำเภอ เมืองชลบุรี, ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์

038-284-354-5

ค่าห้องเดี่ยว

4000 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

-
ดูข้อมูล ➜

คลินิกแพทย์สมเดช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

6200 บาท
ดูข้อมูล ➜