โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

529 ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์

075-664-455

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวียงเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิชล

-
ดูข้อมูล ➜