โรงพยาบาลปิยะรักษ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

74 ถนน อภัยบริรักษ์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

เบอร์โทรศัพท์

074-627-146-54

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

2000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

3100 บาท
ดูข้อมูล ➜