โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

61/39 Kokkhan road ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

เบอร์โทรศัพท์

075-218-988

ค่าห้องเดี่ยว

1900 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

2000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพังงา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิโรรส

-
ดูข้อมูล ➜