โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1 ถนน พิศาลภพ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์

075-626-555

ค่าห้องเดี่ยว

3600 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิโรรส

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิชล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜