โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

4/1 Moo 3 Thepkasatri Road ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์

076-237-220-6

ค่าห้องเดี่ยว

2100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิชล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวียงเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิโรรส

-
ดูข้อมูล ➜