โรงพยาบาลกระบี่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

325 ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์

075-626-700

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสิโรรส

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

3100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครินทร์

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜