โรงพยาบาลพัทลุง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

เบอร์โทรศัพท์

074-609-500

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนครินทร์

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวียงเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

2000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜