โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

หมู่ที่ 1 88 ตำบล ชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

เบอร์โทรศัพท์

075-808-888

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปิยะรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครพัฒน์

1100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜